foto 18.02.21  Skulehuset på Bua og Bua «gamle, gamle» skule.
Skulehus på Bua. Bua kultur- og friluftsbarnehage held til i det nyaste bygget. FOTO: Irene Flatnes Haldin

«Det er ikke bare skole, men òg logistikk for yrkesaktive foreldre»