12. februar 2021 dronefoto valestrand valevåg 12. februar 2021
Foto frå Valevåg. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Vil vurdera å flytta bygda ut av Sveio om skulen blir nedlagt