Politikarane Vestavind møter i Auklandshamn si første prioritet er å stoppa nedlegging av skular. – Dette forpliktar oss til å følgje opp med tiltak som legg til rette for vekst både sør og nord i kommunen. I sentrum har me allerede mange og gode tiltak som fungerer, meiner dei. F.v. Ole-Ørjan Hov, Monica V. Valen, John Kristian Økland, Lars Einar Hollund, Olav Østebø Olsen og Jarle Jacobsen.
Politikarane Vestavind møter i Auklandshamn si første prioritet er å stoppa nedlegging av skular. – Dette forpliktar oss til å følgje opp med tiltak som legg til rette for vekst både sør og nord i kommunen. I sentrum har me allerede mange og gode tiltak som fungerer, meiner dei. F.v. Ole-Ørjan Hov, Monica V. Valen, John Kristian Økland, Lars Einar Hollund, Olav Østebø Olsen og Jarle Jacobsen. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Står inne for at skulane er viktige for bygdene