Utsnitt av kommunehuset i Sveio.
Utsnitt av kommunehuset i Sveio. FOTO: Irene Flatnes Haldin

For kort høringstid i skolesaken?