Auklandshamn skule og Valestrand oppvekstsenter.
Auklandshamn skule og Valestrand oppvekstsenter.

Resultat av telefonundersøking:

3 av 4 sveibuar ønskjer å bevara småskulane