Sentio Research Norge gir oss ein peikepinn på «temperaturen» i Sveio før avstemminga av skulesaka. Meiningsmålinga er basert på telefonintervju og er bestilt av Sveio Høgre.
Sentio Research Norge gir oss ein peikepinn på «temperaturen» i Sveio før avstemminga av skulesaka. Meiningsmålinga er basert på telefonintervju og er bestilt av Sveio Høgre. FOTO: Sentio Research Norge

Har tatt tempen på kva parti sveibuen ville stemt på no