Moglegheitsstudia peiker på korleis Valebygda potensielt kan utvikla seg. Studia fokuserer på korleis eksisterande potensiale og ressursar kan danna utgangspunkt for å snu negativ folkevekstutvikling og sikra grunnlag for eit større mangfald av aktivitetar i tilbod i bygda. Illustrasjonen viser framsida av studia.
Moglegheitsstudia peiker på korleis Valebygda potensielt kan utvikla seg. Studia fokuserer på korleis eksisterande potensiale og ressursar kan danna utgangspunkt for å snu negativ folkevekstutvikling og sikra grunnlag for eit større mangfald av aktivitetar i tilbod i bygda. Illustrasjonen viser framsida av studia. FOTO: LÉVA Urban Design

Kjære ordførar