FAU-representantane Håvard Tvedte og Marryel H. Velde, ved høvesvis Valestrand og Auklandshamn, er svært letta over at skulane består. Samstundes er dei uroa for at dei strenge vilkåra i vedtaket til kommunestyret ikkje skapar forutsigbar utvikling som folk treng for å etablera seg i bygdene.
FAU-representantane Håvard Tvedte og Marryel H. Velde, ved høvesvis Valestrand og Auklandshamn, er svært letta over at skulane består. Samstundes er dei uroa for at dei strenge vilkåra i vedtaket til kommunestyret ikkje skapar forutsigbar utvikling som folk treng for å etablera seg i bygdene. FOTO: Privat

FAU og bygdelaga er glade og letta, men det er eit skår i gleda:

Fryktar pustepausen blir kort