«Daglegvarer, andre varer og tenester tilpassa det lokale behovet gjer bygda til ein god plass å bu, med det ein treng i kvardagen tilgjengeleg» står det i lesarinnlegget. Annbjørg Lunde har arbeidsplassen sin på ein bygdebutikk,  Auklandshamn dagligvare. Bildet er frå mars 2020.
«Daglegvarer, andre varer og tenester tilpassa det lokale behovet gjer bygda til ein god plass å bu, med det ein treng i kvardagen tilgjengeleg» står det i lesarinnlegget. Annbjørg Lunde har arbeidsplassen sin på ein bygdebutikk, Auklandshamn dagligvare. Bildet er frå mars 2020. FOTO: Einar Vestvik, arkivfoto

Butikken er limet i bygda