Rektor ved Førde skule, Solveig Røynstrand blir pensjonist. Ho starta si karriere i Sveio-skulen i 1980.
Rektor ved Førde skule, Solveig Røynstrand blir pensjonist. Ho starta si karriere i Sveio-skulen i 1980. FOTO: © Ellen Marie Hagevik/Arkiv

Fire søkjarar til to rektorjobbar – alle lokale