John Svendsen og mange andre hyttenaboar som i årevis ikkje har hatt tilgang på reint vatn vil innan kort tid få ei løysing. Ein god del av kostnaden tar dei sjølve – for kommunen.
John Svendsen og mange andre hyttenaboar som i årevis ikkje har hatt tilgang på reint vatn vil innan kort tid få ei løysing. Ein god del av kostnaden tar dei sjølve – for kommunen. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Her har folk flest drikkevatn medbrakt:

Ordna med vassleidning sjølve