Sveio skule (administrasjonsbygget) og Leif Sverre Haga, tillitsvald v/Utdanningsforbundet Sveio skule.
Sveio skule (administrasjonsbygget) og Leif Sverre Haga, tillitsvald v/Utdanningsforbundet Sveio skule.

«Tidleg innsats i praksis er eigentleg det me ynskjer, alle tilsette i skulen»