Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. FOTO: wirestock / freepik.com

Ber kommunen sjekka mogleg ulovleg utbygging