Anlaug Rygg Svensen, fungerande leiar i NAV region Sunnhordland.
Anlaug Rygg Svensen, fungerande leiar i NAV region Sunnhordland.

Stor etterspurnad etter arbeidskraft