1. juni feirar me verdas melkedag, ein internasjonal merkedag etablert 1. juni 2001 av FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO (Food and Agriculture Organization).
– Dagen skal bidra til meir merksemd til det positive ved mjølk og meieriprodukt. Bakgrunnen er at desse produkta blir sett på som viktige bidrag til den globale folkehelsa, siger Ida Berg Hauge, direktør i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (melk.no).
1. juni feirar me verdas melkedag, ein internasjonal merkedag etablert 1. juni 2001 av FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO (Food and Agriculture Organization). – Dagen skal bidra til meir merksemd til det positive ved mjølk og meieriprodukt. Bakgrunnen er at desse produkta blir sett på som viktige bidrag til den globale folkehelsa, siger Ida Berg Hauge, direktør i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (melk.no).

1. juni er verdas melkedag – salet stig historisk mykje i Noreg