– Sveio Ap, Sveio Frp, Sveio MDG og den uavhengige i HOK støttar ei satsing på den største skulen i Sveio, og ser det som naudsynt med ei jamnare fordeling av ressursane mellom skulane i framtida, seier Asle G. Halleraker, leiar for fagutvalet. Elevane på Sveio skule utgjer rundt 70 prosent av elevmassen i Sveio kommune.
– Sveio Ap, Sveio Frp, Sveio MDG og den uavhengige i HOK støttar ei satsing på den største skulen i Sveio, og ser det som naudsynt med ei jamnare fordeling av ressursane mellom skulane i framtida, seier Asle G. Halleraker, leiar for fagutvalet. Elevane på Sveio skule utgjer rundt 70 prosent av elevmassen i Sveio kommune. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Vil styrka skulen, men fekk ikkje med seg heile fagutvalet på forslag