Beathe S. Haugland (Sp) og John Kristian Økland (H) er begge representantar i hovudutval for oppvekst og kultur.
Beathe S. Haugland (Sp) og John Kristian Økland (H) er begge representantar i hovudutval for oppvekst og kultur.

Har jobba for å auka ramma til skulen i fleire år