Velde Asfalt AS vann kontrakten for Vestland Fylkeskommune. Verdien på kontrakten er rett i overkant av 30 millionar kroner.
Velde Asfalt AS vann kontrakten for Vestland Fylkeskommune. Verdien på kontrakten er rett i overkant av 30 millionar kroner. FOTO: Velde Asfalt AS

Ingen ny asfalt til Sveio sine fylkesvegar