Elevane treng stabilitet, og ein lærar som ikkje har vondt i magen når dagen er slutt fordi han eller ho ikkje har fått gjort jobben sin, er noko av bodskapen til foreldregruppa, som har foreldre til heile kullet i ryggen.
Elevane treng stabilitet, og ein lærar som ikkje har vondt i magen når dagen er slutt fordi han eller ho ikkje har fått gjort jobben sin, er noko av bodskapen til foreldregruppa, som har foreldre til heile kullet i ryggen. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Ber om at dagens ordning kan bli vidareført:

Meiner elevane har det betre i tre klassar, men skulen vil ha dei tilbake til to