skomakarutstyr
«Skomakar, bli ved din leist!» blei det sagt. Og det kan me trygt sei han levde opp til, Nils Fjelde, den siste omgangsskomakaren i Sveio. FOTO: Kari Nilsdatter Haukås

Nils Fjedle – siste omgangsskomakaren i Sveio