Nils T. Bjørke i Senterpartiet.
Nils T. Bjørke i Senterpartiet. FOTO: Andreas E. Nygjerd

Difor er kløveren grøn