Bent Høie stod for den offisielle opninga av nybygget på Haugesund sjukehus. Dei to som held snora er Siv Emberland (t.v.) og Emma Sofie Lae-Pedersen.
Bent Høie stod for den offisielle opninga av nybygget på Haugesund sjukehus. Dei to som held snora er Siv Emberland (t.v.) og Emma Sofie Lae-Pedersen. FOTO: Eirik Dankel, Helse Fonna

Bent Høie opna nytt sjukehusbygg