sommarvind
Ordførar Linn Therese Erve (Ap). FOTO: Irene Flatnes Haldin

Ønskjer avstemming om kva fylke me skal vera i