Dagsturhytta i Sveio golfpark.
Dagsturhytta i Sveio golfpark. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Kva namn skal denne hytta ha?