leikeplass strando i førde bygdalaget 260921
Bygdalaget jobbar med området i bakkant, til høgre. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Her kjem minst éin ny attraksjon