politibil
FOTO: Irene Flatnes Haldin/arkiv

Skade på bygningar og køyretøy etter sprengingsuhell