Ein fylkeskommune har likt med kommunane, ein administrasjon og eit sett politikarar. I mange tilfelle jobbar tilsette og politikarar i Sveio kommune opp mot begge leirar, men i berre éin får dei påvirka.
Linn Therese Erve og Ruth G. Østebøvik Eriksen er spente på utfallet av den rådgjevande folkerøystinga. Fram til den tid, skal dei driva opplysningsarbeid, og håpar sveibuen vil vera med. FOTO: Irene Flatnes Haldin

– Redd for å bli ein større utkant enn me ønskjer etter fylkessamanslåinga