Sveio ungdomsråd 2021-2022: Fremst: Svavar Fridriksson (sekretær). 1. rekkje frå venstre: Steinar Våga, Jon Bernhard Tollaksen, Arne Martin Helland, Daniel Svartveit, Kristine Jirgensone, Juna Sofie Brekken, Tuva Naustvik Økland (leiar), Eskild Spilde, Leander Christiansen, Linea Kristin Lae Pedersen, Rikke Sørensen, Anne Synnøve Breistig, Cecilie Førre-Apeland og Mathea Andreassen Håheim. 

2. rekkje frå venstre: Johannes Ness Emberland, Ådne Christiansen, Kristian Haaversen, Moey Svavarsdottir, Jørgen Haldin Vallestad, Frida Hovland Jepsen, Daniel Nordtveit, Benjamin Blytt, Thomas Haaversen, Maria Fonnes, Sunniva Vikse (nestleiar), Dalia Maney Helgadottir, Hans Ole Emberland, Signe Lier Høiness og Maren Elise Lokna. 

Ikkje til stades: Kari H. Matre, Linnea Westergaard Bøe, Ingrid Andrea Kvalvåg Panayiotuo og Lars Folgerø.
Sveio ungdomsråd 2021-2022: Fremst: Svavar Fridriksson (sekretær). 1. rekkje frå venstre: Steinar Våga, Jon Bernhard Tollaksen, Arne Martin Helland, Daniel Svartveit, Kristine Jirgensone, Juna Sofie Brekken, Tuva Naustvik Økland (leiar), Eskild Spilde, Leander Christiansen, Linea Kristin Lae Pedersen, Rikke Sørensen, Anne Synnøve Breistig, Cecilie Førre-Apeland og Mathea Andreassen Håheim. 2. rekkje frå venstre: Johannes Ness Emberland, Ådne Christiansen, Kristian Haaversen, Moey Svavarsdottir, Jørgen Haldin Vallestad, Frida Hovland Jepsen, Daniel Nordtveit, Benjamin Blytt, Thomas Haaversen, Maria Fonnes, Sunniva Vikse (nestleiar), Dalia Maney Helgadottir, Hans Ole Emberland, Signe Lier Høiness og Maren Elise Lokna. Ikkje til stades: Kari H. Matre, Linnea Westergaard Bøe, Ingrid Andrea Kvalvåg Panayiotuo og Lars Folgerø. FOTO: Kari Nilsdatter Haukås

Sveioungdomen signaliserer iver og engasjement