Frilager Haugalandet leiger ikkje berre ut ski, syklar og kanoar – no kan du også klede til turen.
Frilager Haugalandet leiger ikkje berre ut ski, syklar og kanoar – no kan du også klede til turen.

Tilbyr utlån av turklede til grupper på tur