Døra er open for elevar frå ungdomstrinnet på Sveio skule som treng ein prat, anten det er etter avtale eller om dei kjem innom i eit friminutt. Helsesjukepleiar Liv Eidhammer Mangrud (46) tar dei i mot.
Døra er open for elevar frå ungdomstrinnet på Sveio skule som treng ein prat, anten det er etter avtale eller om dei kjem innom i eit friminutt. Helsesjukepleiar Liv Eidhammer Mangrud (46) tar dei i mot. FOTO: Irene Flatnes Haldin

Helsesjukepleiar Liv har råd og tips til dei som har ungdom i hus:

Har merka ei endring etter korona