Lesarbrevskribent Håvard Tvedte meiner det beste for Sveio er å bli verande i Vestland.
Lesarbrevskribent Håvard Tvedte meiner det beste for Sveio er å bli verande i Vestland.

Ein fot i kvar region er Sveios styrke