Styresmaktene må leggje til rette for eit meir berekraftig forbruk i det grøne skiftet, meiner direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet. Foto: Hallvard Østrem / NPK
Styresmaktene må leggje til rette for eit meir berekraftig forbruk i det grøne skiftet, meiner direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet. Foto: Hallvard Østrem / NPK FOTO: NPK

Forbrukarrettar i bakleksa