Illustrasjon med fylkesvåpena til Vestland og Rogaland.
Illustrasjon: Vestavind

Klokka 19 stengde røystelokala:

Førehandsrøystinga er klar: Eit fylke har fått eit forsprang