Fram til klokka 15 hadde valstyret i Vikse tatt imot 50 røyster. Frå venstre nestleiar Ingvar Vierdal, leiar Elisabeth Tollaksen Vikse, Stig Sandaas og Guro Røher Eriksen.
FOTO: EINAR VESTVIK
Fram til klokka 15 hadde valstyret i Vikse tatt imot 50 røyster. Frå venstre nestleiar Ingvar Vierdal, leiar Elisabeth Tollaksen Vikse, Stig Sandaas og Guro Røher Eriksen. FOTO: EINAR VESTVIK

Låg valdeltaking på Vikse så langt