Auka utgifter som følgje av høge straum- og råvareprisar gjer drifta vanskeleg for bøndene. 
ARKIFOTO: KARI NILSDATTER HAUKÅS
Auka utgifter som følgje av høge straum- og råvareprisar gjer drifta vanskeleg for bøndene. ARKIFOTO: KARI NILSDATTER HAUKÅS FOTO: Kari Nilsdatter Haukås

Landbruksministeren vil hjelpe jordbruksnæringa