I Sør-Vest politidistrikt auka talet på bilførarar som vart politimelde for å køyre i ruspåverka opp i 2021 samanlikna med året før. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
I Sør-Vest politidistrikt auka talet på bilførarar som vart politimelde for å køyre i ruspåverka opp i 2021 samanlikna med året før. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Sør-Vest politidistrikt: Fleire vart melde for ruskøyring