Helse Fonna og startar opp att med fleire operasjonar frå neste veke. På bildet er er Helge Espelid (t.v.) kirurgen.
FOTO: EIRIK DANKEL/HELSE FONNA
Helse Fonna og startar opp att med fleire operasjonar frå neste veke. På bildet er er Helge Espelid (t.v.) kirurgen. FOTO: EIRIK DANKEL/HELSE FONNA

Går i gang med fleire operasjonar