For sørgåande trafikk som kjem frå Vestland fylke og Sveio kommune, viser skilta at no er ein over i Rogaland fylke og Haugesund kommune.
Sist veke ga innbyggarane i Sveio klar beskjed. 56 prosent sa nei til å byte fylkestilhøyrsle frå Vestland til Rogaland. FOTO: Arkivfoto

Rådmannen oppmodar politikarane til å lytte til folket