Har du ein time og to til overs ein gang i månaden og kunne du tenkja deg å vera frivillig på Skattkammeret? Då vil gjerne Nina Birkeland Sørhus t.v. og Kristianne Uri i Sveio frivillligsentral gjerne høyra frå deg.
ARKVIFOTO
Har du ein time og to til overs ein gang i månaden og kunne du tenkja deg å vera frivillig på Skattkammeret? Då vil gjerne Nina Birkeland Sørhus t.v. og Kristianne Uri i Sveio frivillligsentral gjerne høyra frå deg. ARKVIFOTO

Dess fleire frivillige, dess betre tilbod