Vossovassdraget i Voss er eitt av ti vassdrag Høgre vil byggje ut. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK
Vossovassdraget i Voss er eitt av ti vassdrag Høgre vil byggje ut. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK FOTO: NPK

Høgre vil byggje ut ti verna vassdrag