På veg inn til oljeplatt-forma Oseberg Øst for å lasta og lossa. Matilde Nordtveit starta som matroslærling sommaren 2021 hos Simon Møkster Shipping AS. Læretida er to år. Nå har ho ca. eitt år og nokre månader igjen før fagprøva. Etter det er planen å gå fagskulen og utdanna seg til styrmann.
På veg inn til oljeplatt-forma Oseberg Øst for å lasta og lossa. Matilde Nordtveit starta som matroslærling sommaren 2021 hos Simon Møkster Shipping AS. Læretida er to år. Nå har ho ca. eitt år og nokre månader igjen før fagprøva. Etter det er planen å gå fagskulen og utdanna seg til styrmann. FOTO: Privat

Set sjøbein på supplybåt