Olav Linga går til hausten av med pensjon, etter 18 år som toppeleiar i Haugaland Kraft.
FOTO: HAAKON NORDVIK/HAUGALAND KRAFT
Olav Linga går til hausten av med pensjon, etter 18 år som toppeleiar i Haugaland Kraft. FOTO: HAAKON NORDVIK/HAUGALAND KRAFT

Gir seg etter 18 år i sjefsstolen