Styreleiar Knut Eide Løkhammer i Byråaet Sydvest, nytilsett dagleg leiar Bernt Hilmar Jacobsen og avtroppande dagleig leiar Olav Anderssen
FOTO: SVENJA KINAST
Styreleiar Knut Eide Løkhammer i Byråaet Sydvest, nytilsett dagleg leiar Bernt Hilmar Jacobsen og avtroppande dagleig leiar Olav Anderssen FOTO: SVENJA KINAST

Sveibu til leiarstilling på Stord