Fråfallet blant sjukepleiarar i Helse vest er blitt lågare dei siste seks åra, viser ein rapport helseføretaket har laga. 
FOTO: VESTBRIS/HELSE FONNA
Fråfallet blant sjukepleiarar i Helse vest er blitt lågare dei siste seks åra, viser ein rapport helseføretaket har laga. FOTO: VESTBRIS/HELSE FONNA

Helse vest suspenderer to vikarbyrå