Border collie hund omringa av kvalpane sine, som ser veldig like ut. Men ny forsking stadfestar det alle hundeeigarar veit: kvar hund er ulik. Den nye studien viser at mange av dei populære stereotypiane om åtferda til spesifikke rasar ikkje blir støtta av vitskapen. Foto: Kyrre Lien / NTB / NPK
Border collie hund omringa av kvalpane sine, som ser veldig like ut. Men ny forsking stadfestar det alle hundeeigarar veit: kvar hund er ulik. Den nye studien viser at mange av dei populære stereotypiane om åtferda til spesifikke rasar ikkje blir støtta av vitskapen. Foto: Kyrre Lien / NTB / NPK FOTO: NPK

Forskinga stadfestar: Kvar hund er unik