NHOs administrerande direktør Ole Erik Almlid meiner funna i årets ungdomsundersøking er bekymringsfulle. Spørjeundersøkinga viser at pessimismen har auka blant unge i alderen 15–29 år. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK
NHOs administrerande direktør Ole Erik Almlid meiner funna i årets ungdomsundersøking er bekymringsfulle. Spørjeundersøkinga viser at pessimismen har auka blant unge i alderen 15–29 år. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Krig fortrengjer miljø som den største bekymringa blant unge