Det er på grusbanen ved Valestrand Oppvekstsenter at idrettslaget har planar om å bygge ballbinge.
FOTO: PRIVAT
Det er på grusbanen ved Valestrand Oppvekstsenter at idrettslaget har planar om å bygge ballbinge. FOTO: PRIVAT

Får 384.375 kroner til ny ballbinge:

Valestrand IL var einaste søkjar frå Sveio då SIM delte ut millionar