Innanfor den stripla linja er det Vegvesenet vil jobba fram ein trasè for ein fire felts motorveg gjennom Sveio.
ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN
Innanfor den stripla linja er det Vegvesenet vil jobba fram ein trasè for ein fire felts motorveg gjennom Sveio. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Bygg framtidsretta ny E39