Det er gjort funn av bearbeidd rhyolitt frå yngre steinalder. Rhyolitt er eit lokalt råstoff som er funne på toppen av Siggjo på Bømlo. Rhyolitten vart mykje nytta i staden for flint som etter kvart var blitt ei mangelvare utover i steinalderen. Foto: Vestland fylkeskommune
Det er gjort funn av bearbeidd rhyolitt frå yngre steinalder. Rhyolitt er eit lokalt råstoff som er funne på toppen av Siggjo på Bømlo. Rhyolitten vart mykje nytta i staden for flint som etter kvart var blitt ei mangelvare utover i steinalderen. Foto: Vestland fylkeskommune FOTO: NPK

Fann 41 steinalderbuplassar i samband med ny E39