Vestavind-kontoret i 2. etasje i Sveiogata 72, er førebels koronastengt. Dei tilsette produserer avis på papir og nett frå heimekontor.
Vestavind sine lokale er i 2. etasje i dette bygget i Sveio sentrum. ARKIVFOTO

Kommunen gjev gratis avis til studentar